• CSR

Mød bestyrelsen i AP Pension

Bestyrelsen består af indtil 17 medlemmer.

  • På lige årstal vælges op til fire medlemmer af og blandt de delegerede, der repræsenterer arbejdsgiverne.
  • På ulige årstal vælges op til ti medlemmer af og blandt de delegerede, der repræsenterer de forsikrerede, hvoraf mindst et medlem repræsenterer valggruppe B2 og mindst et medlem repræsenterer valggruppe B3.
  • Tre bestyrelsesmedlemmer vælges af og blandt AP Pensions medarbejdere.

Valgene foregår efter prioriteringsmetoden.

De bestyrelsesmedlemmer, der vælges på generalforsamlingen, vælges for en toårig periode. De bestyrelsesmedlemmer, der vælges af AP Pensions medarbejdere, vælges for en fireårig periode.

Ovenstående blev senest ændret på den ordinære generalforsamling 2018 med virkning fra den ordinære generalforsamling 2019.

Læs vedtægter for Foreningen AP Pension f.m.b.a.

Bestyrelse for Foreningen AP Pension

Niels Dengsø Jensen (formand)
Gårdejer
 
Søren Tinggaard (næstformand)
Vice President
 
Ola Arvidsson
Chief Human Resource Officer
 
Michael Budolfsen
Næstformand Finansforbundet
 
Niels Jørgen Ellegaard
Tillidsmand
 
Ole E. Hansen
Director
 
Bjørg Houmøller
Deputy Group Treasurer
 
Jesper Loiborg
Direktør, bestyrelsesmedlem
 
Jens Erik Iversen
Souschef
 
Lasse Nyby
Adm. direktør
 
Lars Sørensen
Executive Advisor
 
Lene Sarup
Journalist
 
Lasse Bolander
Formand
 
Ejvind N. Jensen
Direktør
 
Betina Christensen (valgt af AP Pensions medarbejdere)
Afdelingschef - AP Care
 
Morten Kirkeby Sørensen (valgt af AP Pensions medarbejdere)
Projektleder
 
Peter Thomasen (valgt af AP Pensions medarbejdere)
Erhvervsspecialist

Bestyrelse for AP Pension livsforsikringsaktieselskab

Niels Dengsø Jensen (formand)
Gårdejer
 
Søren Tinggaard (næstformand)
Vice President
 
Ole E. Hansen
Director
 
Bjørg Houmøller
Deputy Group Treasurer
 
Jesper Loiborg
Direktør, bestyrelsesmedlem
 
Lasse Nyby
Adm. direktør
 
Flemming Windfeld
Aktuar
 
Betina Christensen (valgt af AP Pensions medarbejdere)
Afdelingschef - AP Care
 
Morten Kirkeby Sørensen (valgt af AP Pensions medarbejdere)
Projektleder
 
Peter Thomasen (valgt af AP Pensions medarbejdere)
Erhvervsspecialist
 

AP Pension understøtter desværre ikke denne browser.

Men du kan se AP Pensions hjemmeside i enten Google Chrome, Firefox eller Edge – det gælder, uanset hvilken enhed du bruger.

Har du spørgsmål til pension, er du velkommen til at kontakte AP Pension på 3916 5000 mellem klokken 8.00 og 17.00 alle hverdage.